Κορωνοϊός: Το υπεριώδες φως προτείνουν φορείς ως λύση-κλειδί κατά του ιού σε κλειστούς χώρους

Eπίσημοι & αρμόδιοι παγκόσμιοι φορείς συστήνουν την αξιοποίηση της UVC σε ευρεία κλίμακα, ειδικά στον έλεγχο του αέρα κλειστών χώρων!

Ενδεικτικά:

O γενικός διευθυντής της ASHRAE, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συστήνει τη χρήση της  UVC σαν αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου του COVID19.

«Dear Director General

Use of ASHRAE’s Position Document on Airborne Infectious Diseases, which identifies ventilation, particle filtration and UVGI as controls that are demonstrated to be effective. ASHRAE’s Technical Committee 2.9, “Ultraviolet Air and Surface Treatment” can provide additional technical assistance with all aspects of equipment and systems that utilize ultraviolet radiation to destroy or deactivate chemical and/or biological air and surface contaminants in HVAC systems and indoor spaces.

OTHER OFICIAL STATEMENTS:

CDC Interim guidance to reduce the risk of introducing and transmitting SARS COV-2

Air Filtration

Utilize the highest efficiency filters that are compatible with the cooling center’s existing HVAC system, and adopt “clean-to-dirty” directional airflows. If resources allow, ceiling fans with upward airflow rotation combined with upper-air ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) disinfection systems can be utilized.”

“CDC COVID-19 Employer Information for Office Buildings

Consider using ultraviolet germicidal irradiation (UVGI)  as a supplement to help inactivate the virus.”

“CDC Guidance for Dental Settings

Engineering Controls

Consider the use of upper-room ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) as an adjunct to higher ventilation and air cleaning rates.”

ASHRAE

ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols Approved by ASHRAE Board of Directors April 14, 2020

“ASHRAE will continue to support research that advances the knowledge base of indoor air management strategies aimed to reduce occupant exposure to infectious aerosols. Chief among these ventilation-related strategies are dilution, airflow patterns, pressurization, temperature and humidity distribution and control, filtration, and other strategies such as ultraviolet germicidal irradiation (UVGI).

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has approved UVGI as an adjunct to filtration for reduction of tuberculosis risk and has published a guideline on its application (CDC 2005, 2009).7 (Evidence Level A)”

Final ASHRAE position:

• Based on risk assessments, the use of specific HVAC strategies supported by the evidence-based literature should be considered, including the following:

Upper-room UVGI (with possible in-room fans) as a supplement to supply airflow (Evidence Level A)”

• Healthcare buildings8 should consider design and operation to do the following:

«Use UVGI

• Non-healthcare buildings should have a plan for an emergency response. The following modifications to building HVAC system operation should be considered:

Add duct- or air-handling-unit-mounted, upper room, and/or portable UVGI devices in connection to in-room fans in high-density spaces such as waiting rooms, prisons, and shelters.”